Na początku był ogród Wszechmogący Bóg najpierw stworzył ogród. W istocie jest to najczystsza z ludzkich przyjemności. Sir Francis Bacon. O ogrodach, 1625. read more